📞 7510-7500

✉️ investment@apex.mn

Бонд


Бондод хөрөнгө оруулах боломжтой. Бонд гэдэг нь аливаа аж ахуйн нэгж болон засгийн газар үйл ажиллагаагаа тэлэх зорилгоор бодлогын хүүтэй уялдуулан банкны хадгаламжаас өндөр хүүг санал болгодог хамгийн эрсдэл багатай өрийн хэрэгсэл юм.


БОЛОМЖИТ ҮР ӨГӨӨЖИЙГ ЖИШЭЭГЭЭР АВЧ ҮЗЬЕ


Хэрэв 100 сая тѳгрѳгийн хѳрѳнгѳ оруулалтыг жилийн 19 хувийн ѳгѳѳжтэй хѳрѳнгѳ орууллаа гэж бодоход таны сар тутмын хүүгийн орлого 1.6 сая орчим тѳгрѳг болно. Эргүүлээд сар болгон хүүгийн орлогоосоо 1 сая тѳгрѳгѳѳр дахин бонд худалдан авлаа гэж бодоход жилийн дараа таны нийт хүүгийн ѳгѳѳж хорь зууны таван хувь болох буюу нийт хѳрѳнгѳ оруулалтаас 20,049,945.21 тѳгрѳгийн ѳгѳѳж авах юм. Харин сар болгоны хүүгээ эргэж хѳрѳнгѳ оруулахгүй тохиолдолд таны нийт ѳгѳѳж 19,000,000 сая тѳгрѳг болно.

Та өөрийн хөрөнгөө банкны хадгаламжаас өндөр хүүтэй, сар бүр хүүгийн өгөөжөө өгдөх бондод хөрөнгө оруулахаар сонирхож байгаа бол дараах холбоосоор дамжуулан хүсэлтээ бидэнд ирүүлээрэй.

Blog at WordPress.com.