📞 7510-7500

✉️ investment@apex.mn

Дотоод арилжаа


Хувьцаа арилжааны дансанд мѳнгѳ байршуулахдаа Хаан банкны Апекс капитал ҮЦК ХХК нэртэй 5115085707 дугаарын дансанд овог, нэр, регистрийн дугаарыг гүйлгээний утгад бичиж илгээнэ үү.

Банкны нэр: Хаан банк

Дансны нэр: Апекс капитал ҮЦК ХХК 

Дансны дугаар: 5115 085 707 

Гүйлгээний утга: Таны овог, нэр, регистрийн дугаар

Мѳнгѳ шилжүүлсэнээс хойш 5-10 минутанд таны дотоод арилжааны данс цэнэглэгдэнэ. Танд амжилт хүсье!


МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП-20 ИНДЕКС

Монголын Хөрөнгийн Биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.

2022 оны үзүүлэлтээр дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:


Та манай програмыг ашиглан Монголын Хѳрѳнгийн Биржийн ариланд оролцоорой.

Шимтгэл: Хувьцаа арилжааны шимтгэл 1% бѳгѳѳд энэ нь зах зээл дээрх хамгийн хямд шимтгэл юм.

Жишээ нь: 500,000 тѳгрѳгѳѳр хувьцаа авлаа гэж бодоход арилжааны шимтгэл 1% буюу 5,000 тѳгрѳг болох ба таны нийт зарцуулах дүн 505,000 тѳгрѳг болох юм.

Blog at WordPress.com.